Nijs handige notariële feiten en nijtsjes.

Selekteer it tema fan jo kar foar alle bypassende nijs artikels.

Belastingrente terug in 2021 Oanmakke op 10 Jannewaris 2021

Omdat de belastingdienst in 2017 overging naar een nieuw behandelsysteem en er vertragingen ontstonden, gold sinds die tijd een tijdelijk maatregel, waardoor geen belastingrente in rekening werd gebracht. In 2021 geldt de oude regel weer.

40 is maximum leeftijd eenmalige hoge vrijstelling Oanmakke op 5 Jannewaris 2021

Net een jaartje ouder dan 40 en daardoor de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling mislopen. Dat is voor velen een zure gewaarwording. Wat vindt de rechter van deze leeftijdsgrens?

Bouwen aan de Baansein Oanmakke op 15 Desimber 2020

Verkoop bij inschrijving van de ontwikkellocatie aan de Baansein in Surhuisterveen.

Levenstestament en bewind Oanmakke op 21 Oktober 2020

Met een levenstestament geeft u tijdens leven al volmacht aan een vertrouwd persoon. Deze persoon kan zaken regelen als u dat in de toekomst zelf niet meer kan.

Herbenoeming bij verloop bestuurstermijn mogelijk Oanmakke op 19 Oktober 2020

De regels rond zittingstermijnen van bestuurders in vereniging en stichtingen worden nogal eens minder goed nageleefd. Dat kan leiden tot vervelende onderlinge verhoudingen en zelfs juridische procedures.

Sekuer Notarissen in Ondernemend Friesland Oanmakke op 1 Oktober 2020

Een interview met onze notarissen in hét magazine voor het Fryske bedrijfsleven.

Week van de Starter Oanmakke op 1 Septimber 2020

In de week van 27 september tot en met 3 oktober organiseert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen met woonpartijen de 'Week van de Starter'.

Pensioen in het samenlevingscontract Oanmakke op 1 Septimber 2020

Woont u samen en wilt u uw partner als pensioengerechtigde laten opnemen in het samenlevingscontract? Let dan op de volgende zaken.

Pagina: